GGS31 - General Guisan-Strasse 31 - CH-8400 Winterthur

Stromausfall, Ostpunk Helden aus Thüringen

Defekt, Punk aus Thüringen

MFA, Kuschelpunk aus der Hölle

Tür 21:00 / Konzert: ca. 22:00